top of page
  • arengulugu

12 sammu õnneliku elu ja meelerahuni

Mul on olnud pikalt meeles kaks asja, mida olen soovinud ära teha. Esimene mõte on külastada Lootuse Küla, teiseks sooviks on minna ja vaadata, kuidas näeb välja AA (Anonüümsete Alkohoolikute) koosolek. Olen neist mõlemast kuulnud väga vastakaid arvamusi ja tahaks oma silmaga veenduda, mis on tõde ja mis on tühi külajutt.

 

Hiljuti läkski nii, et avanes võimalus Lootuse Külaga tutvust teha. Pikalt siin peatuma ei hakka, kokkuvõtlikult öeldes on tegu väärika ja toreda ettevõtmisega, mis kindlasti aitab elu hammasrataste vahele sattunud inimestel uuesti jalga kainuse rajale sobitada.

 

AA koosolekule ma veel jõudnud ei ole, küll aga tean, et nii AA kui ka Lootuse Küla peavad kalliks 12-sammu õpetust või traditsiooni. Ma arvan, et neist sammudest on kuulnud päris paljud, aga millist tarkust nad täpselt sisaldavad, seda aimu on vähestel. Mõtlesin, et parandan vea ja räägin paar sõna 12 sammu traditsioonist nii kristlikus kui ka budistlikus võtmes.

12 sammu programm, mille algatasid Anonüümsed Alkohoolikud (AA), on saanud aluseks paljudele teistele sõltuvuste ja käitumishäiretega tegelevatele rühmadele. Programmi eesmärk on aidata inimestel taastuda sõltuvusest, saavutada sisemine rahu ja leida uusi viise eluga toimetulekuks. Iga samm on hoolikalt formuleeritud, et pakkuda struktuuri ja tuge kogu taastumisprotsessi vältel.

Samuti on neile, kes ei hooli eriti kristlikust perspektiivist, välja mõeldud alternatiivne 12 sammu variant. Näiteks budistlikud 12 sammu programmid nagu „Recovery Dharma“, kohandavad traditsioonilist 12 sammu programmi budistlike põhimõtete ja praktikatega. Need versioonid keskenduvad teadlikkusele, kaastundele ja vaimsele kasvule.

Vaatleme samm-sammu kaupa nii kristlikku kui budistlikku sammu varianti.


1.   KRISTLIK: Me tunnistasime, et oleme jõuetud oma sõltuvuse ees – meie elu oli muutunud juhitamatuks.

o   Tunnistamine on esimene samm, mis hõlmab probleemi ja selle mõju aktsepteerimist. Ilma selle ausa enesetunnistuseta pole võimalik edasisi samme teha.

BUDISTLIK: Me tunnistasime, et kannatame ja et meie elu on muutunud juhitamatuks.

o   Esimene samm on tunnistada oma kannatusi ja probleeme.


2.     KRISTLIK: Tulime uskuma, et kõrgem jõud võib taastada meie normaalse mõtlemise ja eluviisi.

o   See samm tegeleb lootuse taastamise ja usu leidmisega, et muutus on võimalik, isegi kui see tugineb kõrgemale jõule, mis võib olla religioosne või vaimne.

BUDISTLIK: Tulime uskuma, et virgumine (ärkamise tee) on võimalik.

o   See samm hõlmab usku ja lootust, et vabanemine kannatustest on saavutatav.


3.     KRISTLIK: Tegime otsuse anda oma tahe ja elu üle kõrgema jõu hoolde, kuidas me seda mõistsime.

o   Pühendumine on kolmas samm, kus inimene otsustab usaldada ja järgida kõrgemat jõudu või vaimset juhendit, et leida uus eluviis.

BUDISTLIK: Tegime otsuse pühenduda virgumise teele ja budistlikele põhimõtetele.

o   Kolmas samm on pühendumine budistlikule teele ja praktikale.


4.     KRISTLIK: Tegime sügava ja kartmatu moraalse inventuuri iseendast.

o   Enesevaatlus on vajalik, et mõista oma käitumist, tundeid ja nende tagajärgi. See samm nõuab sügavat eneseanalüüsi.

BUDISTLIK: Tegime ausa ja põhjaliku uurimise oma tegudest, mõtetest ja kavatsustest.

o   See samm nõuab ausat enesevaatlust ja oma käitumise ning vigade tunnistamist.


5.     KRISTLIK: Tunnistasime Jumalale, endale ja teisele inimesele oma vigade täpse olemuse.

o   Ausus ja avatus on olulised. Selle sammu kaudu jagatakse oma sisemaailma, et vähendada häbi ja süütunnet.

BUDISTLIK: Jagame oma mõtteid ja tundeid usaldusväärse sõbra või grupiga.

o   Selle sammu kaudu jagate oma sisemaailma, et vähendada häbi ja süütunnet.


6.     KRISTLIK: Olime täielikult valmis laskma Jumalal need iseloomuvead eemaldada.

o   Valmisolek muutuda ja vabaneda negatiivsetest omadustest on selle sammu keskne osa.

BUDISTLIK: Oleme valmis vabanema negatiivsetest omadustest ja käitumismallidest.

o   See samm keskendub valmisolekule muutuda ja vabaneda negatiivsetest omadustest.


7.     KRISTLIK: Palusime alandlikult Jumalat eemaldada meie puudused.

o   See samm rõhutab alandlikkust ja soovi vabaneda oma puudustest kõrgema jõu abiga.

BUDISTLIK: Arendame oma teadlikkust ja mõistmist, et vabaneda negatiivsetest omadustest.

o   See on meditatsiooni ja teadlikkuse samm, et mõista ja vabastada oma puudused.


8.     KRISTLIK: Tegime nimekirja kõigist inimestest, keda olime kahjustanud, ja olime valmis neile kõigile hüvitama.

o   Kahjustuste tunnistamine ja valmisolek nende parandamiseks on oluline samm, mis valmistab ette edasiseks leppimiseks ja hüvitamiseks.

BUDISTLIK: Tegime nimekirja kõigist inimestest, keda olime kahjustanud, ja olime valmis neile kõigile hüvitama.

o   Kaheksas samm hõlmab teadlikkust oma tegudest ja valmisolekut parandada tekitatud kahju.


9.     KRISTLIK: Hüvitasime otseselt kõigile neile, keda olime kahjustanud, kui vähegi võimalik, välja arvatud juhul, kui see võiks neile või teistele kahju teha.

o   Praktiline leppimine hõlmab otsest hüvitamist neile, keda on kahjustatud, vältides samal ajal edasist kahju.

BUDISTLIK: Hüvitame otseselt kõigile neile, keda olime kahjustanud, kui vähegi võimalik, välja arvatud juhul, kui see võiks neile või teistele kahju teha.

o   See samm keskendub oma vigade parandamisele ja vastutuse võtmisele oma tegude eest.


10.  KRISTLIK: Jätkasime enesevaatlust ja kui olime eksinud, tunnistasime seda viivitamatult.

o   Pidev enesearendus ja valvsus oma käitumise suhtes on vajalikud, et säilitada saavutatud edusammud ja vältida vanade mustrite kordumist.

BUDISTLIK: Jätkame enesevaatlust ja teadvustamist ning tunnistame oma eksimusi kohe, kui neid märkame.

 o    Kümnes samm on pidev enesearendus ja oma vigade tunnistamine.


11.  KRISTLIK: Püüdsime palve ja meditatsiooni kaudu parandada oma teadlikku kontakti Jumalaga, kuidas me Teda mõistsime, paludes üksnes teadmisi Tema tahte kohta ja jõudu selle täitmiseks.

o   Vaimne praktika ja pidev ühendus kõrgema jõuga aitavad säilitada vaimset ja emotsionaalset tasakaalu.

BUDISTLIK: Püüame teadlikkuse, meditatsiooni ja vaimse praktika kaudu parandada oma teadlikkust ja kaastunnet.

 o  See samm rõhutab vaimse praktika ja teadlikkuse tähtsust.


12.  KRISTLIK: Kui olime nende sammude tulemusena saavutanud vaimse ärkamise, püüdsime seda sõnumit edasi anda sõltuvuses inimestele ja rakendada neid põhimõtteid kõigis oma tegevustes.

o   Viimane samm keskendub teiste abistamisele ja õpitud põhimõtete rakendamisele igapäevaelus, mis aitab säilitada taastumise protsessi ja tugevdada kogukonda.

BUDISTLIK: Püüame elada ärkvelolekus, rakendades neid põhimõtteid oma igapäevaelus ja jagades virgumise teed teistega

o   Viimane samm keskendub budistlike põhimõtete rakendamisele igapäevaelus ja teiste abistamisele.

 

Tegelikult on neid 12-sammu variante veelgi, aga nagu lugeda võisime, ei erine need üksteisest kuigivõrd. Jah, muidugi on kristlased lisanud siia-sinna nimekirja oma peabossi – Jumala – nime. Aga nagu nad ise väidavad, et ole Jumala all tingimata mõeldud mossis oleku ja sassis habemega taati, kes jalgu kõlgutades pilvepiiril istub ning inimeste jaoks uusi reegleid välja mõtleb. Asi algab ikkagi pihta esimesest punktist, kus inimene jõuab äratundmisele, et tema elu on jooksnud tupikusse ja üksinda ta sellest jamast välja ei rabele. Ta vajab abi. Ja see abiline ei pea olema ilmtingimata Jumal. See võib olla tuttav, sõber, sugulane, elukaaslane, arst, nõustaja, mentor – võimalusi on musttuhat. Vähemalt mina saan nii aru, et kõrgem võim võib vabalt olla ka ilmaliku iseloomuga. Peaasi on, et inimene ise tunneb, et nii enam edasi ei saa ja et nüüd on õige aeg abi küsida.

177 views

Recent Posts

See All

Mida me teame vihast?

Täna vihastasin enda peale – üle mitme-setme aja – päris korralikult. Ja mitte mõne tühise asja peale, vaid ühe oma allesjäänud sõltuvuse peale. Milleks on sigarid. Ma olen viimasel ajal suitsetamist

Kuidas saada lahti negatiivsetest mõtetest?

Me puutume negatiivse mõtlemisega kokku igapäevaselt, tahame seda siis või mitte. Eestlased on juba kord selline rahvas, kes armastab kõiki teemasid – kaasa arvatud lõbusaid ja pidulikke – vaadelda lä

Bipolaarne häire – mis see on?

Täna kirjutan esimese tellimustöö, kuna üks väga tore inimene palus kirjutada bipolaarsest häirest. Seda haigust on võrreldud Ameerika mägedega: kord oled üleval tipus, maailm on alandlikult su jalge

Comments


bottom of page