top of page
  • arengulugu

Millist tüüpi inimene oled sina?

Mind köidavad alati kõikvõimalikud inimtüüpide liigitused või kategoriseerimised. Kui mõni teadjam inimene paigutab sind kuhugi lahtrisse, on mõnusaks äratundmiseks lugeda asju, mis mulle omased on ja sageli teada saada enda kohta midagi sellist, millest veel aimugi polnud.


Inimtüüpideks jagamine aitab aru saada, millised on inimese tugevused ja parimad omadused, millele karmis olelusvõitluses suruda.


Olen vist kunagi kirjutanud ka, et papa Jung eristab nii ekstravertset kui introvertset suundumust nelja tüübina: mõtlejatüüp, suhtlejatüüp, tundetüüp ja intuitiivne tüüp. Need kaheksa tüüpi kokku moodustavad omamoodi kompassi, mille abil on meil võimalik orienteeruda hingelises struktuuris. Ehk siis Jungi põhjal on inimtüüpide liigitamine kasulik oma hinge paremaks tundmiseks.


Mõnikord kasutatakse erinevaid inimtüüpe selleks, et leida inimesele sobiv elukutse. Selleks on teine tark mees Hollander liigitanud inimesed kuute tüüpi: intellektuaalne tüüp, aktiivne tüüp, realistlik tüüp, sotsiaalne tüüp, konventsionaalne tüüp ja kunstnikutüüp. Selle jaotuse põhjal peaks olema lihtsam langetada otsust oma elukutse valikul.


Hiljuti sattusin aga lugema uut jaotust, mis mulle väga meeldis. See süsteem jagab inimesed kuude tüüpi, igaüks kahe variandina: uuriv, mõtlev, organiseeriv, hoolitsev, reformiv ja administreeriv tüüp. Need kuus tüüpi esinevad kõik looval ja mittelooval kujul. Loova variandina areneb põhihoiakust loominguline jõud, mitteloova variandi puhul jääb see eelduseks. Neid kuut tüüpi nimetatakse põhihoiakuteks. Ja jälle jõuame oma hinge tundmise juurde, sest põhihoiakud on hinge tõelise olemuse väljenduseks.


Et saada teooriast paremat ülevaadet, vaadelgem neid tüüpe natuke lähemalt.


UURIJATÜÜP tunneb tungi õppida tundma ennast, ümbritseva maailma toimivaid põhimõtteid ja selgitada välja nähtuste omavahelisi suhteid. Uurija on põhjalik ja ta võib terve oma elu pühendada vaid ühele teemale. Nii on olemas inimesi, kes pühendavad terve oma elu vihmausside uurimisele ja teavad kõike, mis selle looma kohta teada võib. Loominguline uurija on üksiklane, mitteloominguline on rutiinitöötaja.


MÕTLEJATÜÜP tunneb tungi oma mõttemaailma süstematiseerida, teooriateks korrastada ja vaadelda seda kooskõlas suurema süsteemiga. Siin on oht, et kui mõtleja sukeldub üleni oma mõtisklustesse, kaotab ta ära kontakti reaalsusega ja ta tuleb igapäevatoimetustega toime suurte raskustega. Mõtlejatüüp kujuneb välja juba varases nooruses, tal on koolis tihti suuri raskusi, kuna ta avastab kõikjal ebajärjekindlust ja esitab tüütuid küsimusi. Igapäevaelus jäävad nad kergesti tahaplaanile.


ORGANISEERIJATÜÜPI on kerge kirjeldada. Tema jaoks on maailm olemas selleks, et teda käsile võtta, korrastada ja valitseda. Kas see tüüp annab endast märku juba varajases nooruses, kõige paremini tunneb ta end kolmekümnendate alguses. Aga igal juhul satuvad need inimesed ohtu, kuna nad ei suuda organiseerimisest loobuda ja see võib sünnitada erinevaid konfliktseid olukordi. Organiseerijatüüp on kuni agressiivsuseni aktiivne ja püüab kas teadlikult või ebateadlikult saavutada võimu inimeste ja asjade üle. Organiseeriv vaim võib end suunata ka uuringutele, puhtale mõtlemisele, uuendamisele või valitsemisele.


HOOLITSEJATÜÜP tunneb tungi toita kõike elavat, hoolitseda selle eest ja seda kasvama panna. See on kasvatus-, õpetus- ja hooldustöötaja põhihoiak. Sotsiaalsel alal loob see tüüp – ise esiplaanile tulemata – sellise miljöö, milles teised ennast hästi tunnevad. Ilma hoolitseja põhihoiakuta ei oleks olemas kaitstust ja mugavust. Eriti tähtis on, et lapsed kasvaksid üles hoolitseja põhihoiaku all. Samas, liiga aktiivne ema, kes on alati juba ette ära organiseerinud, äratab suureks sirgunud lastes ohu- või küündimatusetunnet.


REFORMIJATÜÜP võib esineda erinevate variantidena. See tüüp püüab olemasolevat muuta ja parandada. Selline hoiaks võib elus esineda mitmel kujul: alates terapeudist, kes tahab ravida haigeid kuni revolutsionäärini välja, kes on valmis hävitama olemasolevat ühiskonda, et luua siis eimillestki parem. See tüüp on oma veendumustes nii kindel, et on valmis vajadusel andma nende eest oma elu.


SÄILITAV – VÕI ADMINISTREERIV TÜÜP tahab olemasolevat hoida, registreerida, edasi anda, kontrollida. Seda põhihoiakut kohtame sageli raamatupidajate, raamatukoguhoidjate ja muude sarnaste elukutsete puhul, ka ajakirjanike ja diplomaatide juures.


Kas tundsid end mõne tüübi juures ära? Eelnev kategoriseerimine oli muidugi pelk pealispinna kriimustus, kes soovib teemasse süvitsi laskuda, soovitan lugeda Bernard Lievegoedi raamatut „Inimese elukäik“.

319 views

Recent Posts

See All

Maagiline sõna – prokrastinatsioon

Hea lugeja mõtleb nüüd kindlasti, et olen hakanud igavusest uusi ja võimalikult koledaid sõnu välja mõtlema. Tegelikult asi nii hull ei olegi: prokrastinatsioon on mõistena täiesti olemas ja selle all

Laiskus – meie kehasse (ja vaimu) istutatud parasiit

Laiskus. Oeh, kui palju erinevaid tundmusi ja emotsioone mahub selle pisikese sõna sisse! Seda võib võtta kurjalt ja negatiivselt, samal ajal võib laiskust defineerida ka nunnutades, suisa hellitledes

Kui sotsiaalne ärevus kummitab...

Ükspäev, kui külastasin toidupoodi, tabas mind ebameeldiv üllatus. Ühtäkki – mäletan täpselt, see oli hakklihaleti ees – tundsin, kuidas külm higi hakkas mööda nägu voolama ja süda tahtis otsekui kurg

Σχόλια


bottom of page