top of page
IMG_20220809_125140.jpg

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada sind ette tööeluks ja toetada tööle asumisel või töötamisel. Me aitame sul leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida haigusega igapäevaselt toime tulema, suutes samal ajal täita tööülesandeid. Rehabilitatsioonimeeskond saab aidata tööellu sisse elamisel, nõustada tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või ka töökeskkonda kohandada. Samuti saab rehabilitatsioonimeeskond pakkuda abi igapäevaelus esinevate probleemide lahendamisel, nt õppida kasutama abivahendeid, pakkuda
psühholoogilist tuge, kohaneda liikumistakistustega, parandada kõnet.
Kõigile puuduva töövõimega (sh töötavatele, õppivatele ja töötuna registreeritutele) inimestele osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, mida saab taotleda Sotsiaalkindlustusametist.


Vajadusel oleme abiks tööalase rehabilitatsiooni taotlemisel. Võta julgelt ühendust ning loe ka lisa:
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/vahenenud-toovoimega-inimestele/tooalane-rehabilitatsioon

IMG_20220809_125140_edited_edited.jpg
bottom of page