top of page
  • arengulugu

„Kangelase teekond“, viimane osa

Oleme jõudnud „Kangelase teekonna“ kirjeldamisel ja seal esinevate arhetüüpide/rollide lahti rääkimisel viimasesse faasi, milleks on koju naasmine või vabanemine.


Kui oleme alustanud seiklust lihtsa sinisilmse põngerjana, siis nüüd – olles läbinud tule ja vee – on meie elukogemuste pagas hoopis rikkalikum ja seega oleme suutelised välja kandma hoopis uusi rolle, mis varasemalt oleks näinud ilmvõimatuna.


Ka muinasjuttudes ja legendides on tihti sedasi, et kui inimene alustab teekonda tavalise kehviku või orvuna, siis loo lõppedes avastab ta, et tegemist on tähtsa kuningapoja või printsessiga. Ka päriselus on lugu sarnane. Me alustame oma seiklust, arvates, et me oleme rumalad ja vähetähtsad etturid selles elus. Kui seikluse arenedes avastame endas üha uusi tahke ja oskusi, mida me pole varem osanud kas märgata või ära kasutada.


Iga kogemus õpetab, ka negatiivne.


Millised on siis need rollid/arhetüübid, keda me oma seikluse lõppfaasis võime läbida?


Ja jätkuvalt soovitan lugeda raamatut „Sisemiste kangelaste äratamine).


Esimene rollitüüp, kellega koju naasmise faasis kokku puutume, on


VALITSEJA

Kangelase rännakus nähakse sageli ettevalmistust juhirolliks. Kui kangelane teeb läbi rännaku ja naaseb kodukohta, puhkeb see õitsele ja kangelane võtab teadlikuna kogukonna juhtimise ohjad enese kätte. Nii toimub see ka päriselus. Kui enne rännakut polnud me valmis vastu võtma perepea rolli või põlgas firmajuht meid kogemuste puudumist ettekäändena ära tuues tööle võtta, siis seikluselt naasnuna pole mingi probleem asutada pere või kandideerida (edukalt!) taaskord samale töökohale.


EESMÄRK (Harmooniline ja õitsev elu)

HIRM (Kaos, kontrolli kaotamine)

REAKTSIOON PROBLEEMILE (Leida sellele konkreetne otstarve, mitte põgeneda probleemi eest)

ÜLESANNE (Võtta täielik vastutus oma elu eest; leida võimalusi oma sügavaima mina väljendamiseks)

ANNE/VOORUS (Iseseisvus, vastutus, pädevus).


Tänapäevaelus saab meist Valitseja siis, kui võtame oma elu eest täieliku vastutuse – ja mitte ainult vaimselt, vaid ka kõige selle üle, mida me reaalses maailmas teeme. Kui muutume liiga mugavaks ja ei vii läbi muutusi, võib meie elu (kuningriik) tasapisi hääbuda viljatuks kõrbeks. Sellisel juhul peame enda sees laskma tärgata uuel kangelasel ja saatma ta uuele seiklusele/rännakule.


Valitseja julgeb endale tunnistada, et meie kuningriik peegeldab meid ennast ning seda enda ümber ringi vaadates näeme iseennast. Näiteks, kui meie kuningriik näib viljatuna, peegeldab see meie endi sisemust. Kui meie kuningriiki pidevalt rünnatakse, tähendab see, et Sõdalane ei kaitse piisavalt edukalt piire ja Valitseja peab vägesid appi kutsuma. Kui meie kuningriik on jäik ja ebasõbralik, tähendab, et meie Hoolitseja tegevus on ebapiisav ja Valitseja peab sellega tegelema. Ning vastupidi, kui meie kuningriik õitseb, on see märk meie sisemisest terviklikkusest.


Kui vaatad enese ümber, milline on sinu kuningriigi tervis praegu? Kas kõik on korras või oleks üht või teist osakonda tarvis timmida?


VALITSEJA TASANDID

Vari – kontrolliv, jäik, manipuleeriv käitumine, hirmus türann.

Esilekutsuvad tegurid – ressursside, harmoonia, toetuse või korra puudumine elus.

Esimene tasand – võtab vastutuse oma elu eest; püüab tervendada haavu või nõrkusi.

Teine tasand – arendab oskusi ja loob võimalusi oma unistuste ellu viimiseks.

Kolmas tasand – kasutab nii sisemisi kui väliseid ressursse täielikult ära, mõtleb eelkõige ühiskonna ja planeedi heaolule.


MAAG

Valitseja võimuses on luua ja hoida õitsev elu (kuningriik), Maagi võimuses on muundada tegelikkust, muutes teadvust. Valitseja võib küll vastutada terve oma kuningriigi õitsengu eest, ent ta ei oska iseennast tervendada. Ilma Maagita, kes katkist Valitsejat parandaks, ei ole võimalik kuningriigi olukorda muuta.


EESMÄRK (Kasinate võimaluste muutmine paremaks reaalsuseks)

HIRM (Õel nõidus ehk enese muutumine tagasi negatiivsuse suunas)

REAKTSIOON PROBLEEMILE (Seda muuta või tervendada)

ÜLESANNE (Enda joondumine kosmose järgi)

ANNE/VOORUS (Isiklik jõud)


Inimesi, kes võtavad ühiskonnas Maagi rolli, nimetatakse šamaanideks, nõidadeks, võluriteks, tervendajateks, preestriteks. Tänapäeva ühiskonnas võivad seda rolli täita arstid, psühholoogid, turundusspetsialistid jne.


Meis igaühes peituv Maag aitab meil leida loo, mis kujutab meie isiklikku elu tõetruult ning õilistab seda. Sellistel lugudel on võime tervendada ning ühtlasi aitavad need anda edasi meie kogemusi järgmistele põlvkondadele.


Kui meie elust on maagia kadunud, on sageli mõni element tasakaalust väljas.


MAAGI TASANDID

Vari – negatiivsuse ligitõmbamine või positiivse sündmuse muutmine negatiivseks.

Esilekutsuvad tegurid – füüsiline või emotsionaalne haigus, üleloomulikud kogemused.

Esimene tasand – tervendab ja hakkab märkama üleloomulikke kogemusi.

Teine tasand – ammutab inspiratsiooni oma nägemustest ja viib oma unistused ellu.

Kolmas tasand – kasutab teadlikult teadmist, et kõik on kõigega seotud.


TARK

Nii Valitsejad kui Maagid tahavad reaalsust kontrollida ja muuta negatiivsed olukorrad positiivseks. Targad aga seevastu ei tunne mingit vajadust maailma kontrollida või muuta; nad tahavad seda üksnes mõista. Targa rännaku eesmärk on leida tõde – tõde enda, maailma ja universumi kohta. Kõrgemal tasandil ei ole tegemist lihtsalt teadmiste omandamisega, vaid targaks saamisega. Mõttetera „Õpi tundma tõde ja tõde teeb su elu vabaks“ peab sisemise Targa puhul väga hästi paika.


EESMÄRK (Tõde, mõistmine)

HIRM (Pettus, illusioon)

REAKTSIOON PROBLEEMILE (Püüd seda mõista, uurida ja ületada)

ÜLESANNE (Koguda teadmist ja tarkust, saavutada valgustumine)

ANNE/VOORUS (Skeptilisus, tarkus, kiindumatus)


Nagu mõistulugudes alati, on Targa ülesandeks lahti mõtestada vihjeid ja lahendada eksistentsi – kas enda, kellegi teise või terve kosmose – mõistatus. Tõe väljendamiseks on palju erinevaid viise ja Tark õpib vastavalt olukorrale sobival viisil reageerima.


TARGA TASANDID

Vari – äralõigatus, tundetus, „olen kõigist kõrgemal“ tunne, kriitilisus, arvustav või suurustlev käitumine.

Esilekutsuvad tegurid – segasus, kahtlus, sügav soov leida tõde.

Esimene tasand – otsib „tõde“ ja objektiivsust.

Teine tasand – skeptilisus, teadlikkus tõdede paljususest ja keerukusest, kõik tõed tunduvad suhtelised.

Kolmas tasand – kogeb ülimat tõde või tõdesid; tarkus.


Kui meie ärevus on suur, võime leida mõne uue tõe ja teha selle enda jaoks seaduseks, kuni usk ka sellesse tõesse murenema hakkab. Edasi arenedes kogeme enda mõttemaailmas teatud murrangut – hakkame ehedalt mõistma, et mingeid üheseid absoluute ei eksisteeri. Kõik siin maailmas on suhteline.


NARR

Kuningannadel ja võimsatel valitsejatel ei tule pähegi valitseda ilma narrita või naljahambata, kes lõbustab ülikut ja õukonda. Ent see ei ole õuenarri ainus funktsioon. Narridel on õigus välja öelda seda, mille eest teised inimesed võlla tõmmataks. Narri ülesanne on muuhulgas valitsejalt „õhku välja lasta“, kui too liiga uhkeks kipub kätte ära minema. Samuti aitab narr – reegleid rikkudes – kuningriigi üldist tasakaalu säilitada, sest võimaldab sel moel keelatud tegevusi ja tundeid ventileerida ja välja elada.


EESMÄRK (Nauding, lust, elusus)

HIRM (Elutus)

REAKTSIOON PROBLEEMILE (Mängida sellega või tõmmata ta haneks)

ÜLESANNE (Usaldada protsessi; nautida rännakut rännaku enese pärast)

ANNE/VOORUS (Rõõm, vabadus, vabanemine).


Kui Valitseja esindab ego, kes pakub hingele korrapärast eneseväljenduse võimalust, siis Narr propageerib terviklikkust, mis on täiesti väljaspool ego ning kõneleb psühholoogilisest terviklikkusest, mis ei rajane millegi või kellegi kõrvale jätmisele. Selles mõttes Narr nii eelneb kui järgneb ego loomisele. Narr on siis ühteaegu rännaku algus ja lõpp.


Sisemine narr ei ole meist kunagi kaugel eemal. Õigupoolest on see roll, mis eelneb isegi Süütule. Narr on sisemise lapse see tahk, kes teab, kuidas mängida, olla sensuaalne ja tunnetada oma keha. Just temale võlgneme oma primitiivse, lapseliku, spontaanse ja mängulise loovusena väljenduva elujõulisuse ja elususe tunde.


NARRI TASANDID

Vari – enesega rahulolu, lodevus, vastutustundetus.

Esilekutsuvad tegurid – tüdimus, igavus, soov elu rohkem nautida.

Esimene tasand – elu on mäng, mida mängitakse lõbu pärast.

Teine tasand – kavaluse kasutamine teiste alt tõmbamiseks, jamadest pääsemiseks ja takistustest ületamiseks.

Kolmas tasand – Kogeb elu täielikult käesolevas hetkes; tähistab ja ülistab elu.


Kui Narri energial ei lubata väljenduda, läheb see lihtsalt põranda alla ja muutub inimese hinge jaoks negatiivseks õõnestavaks jõuks. Kui meie Narr ei ole meie egoga sõbrunenud, siis ei ilmuta ta end mitte mängulisuse ja loovuse kaudu, vaid manipulatsioonide, pettuste ja ennasthävitavate käitumisviiside kaudu.

26 views

Recent Posts

See All

Mida me teame vihast?

Täna vihastasin enda peale – üle mitme-setme aja – päris korralikult. Ja mitte mõne tühise asja peale, vaid ühe oma allesjäänud sõltuvuse peale. Milleks on sigarid. Ma olen viimasel ajal suitsetamist

Kuidas saada lahti negatiivsetest mõtetest?

Me puutume negatiivse mõtlemisega kokku igapäevaselt, tahame seda siis või mitte. Eestlased on juba kord selline rahvas, kes armastab kõiki teemasid – kaasa arvatud lõbusaid ja pidulikke – vaadelda lä

Bipolaarne häire – mis see on?

Täna kirjutan esimese tellimustöö, kuna üks väga tore inimene palus kirjutada bipolaarsest häirest. Seda haigust on võrreldud Ameerika mägedega: kord oled üleval tipus, maailm on alandlikult su jalge

Comments


bottom of page